Παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 12:21

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΓΣ4653ΠΣ-4ΩΣ.pdf)ΩΞΓΣ4653ΠΣ-4ΩΣ.pdf796 Kb