Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 08:22

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΔΗ04653ΠΣ-Φ38.pdf)7ΔΗ04653ΠΣ-Φ38.pdf702 Kb