Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 08:12

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (64ΜΩ4653ΠΣ-ΘΗ6.pdf)64ΜΩ4653ΠΣ-ΘΗ6.pdf747 Kb