Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 10:09

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΛΠΩ4653ΠΣ-Χ1Η.pdf)ΩΛΠΩ4653ΠΣ-Χ1Η.pdf282 Kb