Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 13:40

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΣΚ84653ΠΣ-0ΣΚ.pdf)ΩΣΚ84653ΠΣ-0ΣΚ.pdf177 Kb