Προαγωγή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 10:13

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την προαγωγή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΖΨΖ4653ΠΣ-ΣΚΤ.pdf)ΩΖΨΖ4653ΠΣ-ΣΚΤ.pdf260 Kb