Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 10:08

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Ω4Δ4653ΠΣ-ΞΛ5.pdf)6Ω4Δ4653ΠΣ-ΞΛ5.pdf288 Kb