Διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 10:04

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΡ7Ζ4653ΠΣ-Ξ9Ζ.pdf)ΨΡ7Ζ4653ΠΣ-Ξ9Ζ.pdf271 Kb