Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., για την μισθολογική του εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 12:21

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., για την μισθολογική του εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΜΙΟ4653ΠΣ-Ε8Ε[1].pdf)ΩΜΙΟ4653ΠΣ-Ε8Ε[1].pdf219 Kb