Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., για την μισθολογική του εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 09:51

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., για την μισθολογική του εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Ζ4Ρ4653ΠΣ-ΙΑΓ.pdf)6Ζ4Ρ4653ΠΣ-ΙΑΓ.pdf218 Kb