Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 09:46

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΔΒΝ4653ΠΣ-Ι87.pdf)ΨΔΒΝ4653ΠΣ-Ι87.pdf117 Kb