Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 11:19

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΡΛΒ4653ΠΣ-Ι2Γ.pdf)ΩΡΛΒ4653ΠΣ-Ι2Γ.pdf118 Kb