Απόφαση πρόσληψης Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 09:28

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την πρόσληψη Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤ1Δ4653ΠΣ-Α44_.pdf)ΩΤ1Δ4653ΠΣ-Α44_.pdf325 Kb