Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 14:30

Σας ενημερώνουμε σχετικά απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΝ8Ο4653ΠΣ-ΠΑΘ.pdf)ΨΝ8Ο4653ΠΣ-ΠΑΘ.pdf148 Kb