Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.)

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 12:22

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (65ΡΝ4653ΠΣ-ΞΦ9.pdf)65ΡΝ4653ΠΣ-ΞΦ9.pdf261 Kb