Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 11:22

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176 Α'). 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΩ6Ρ4653ΠΣ-8Λ1.pdf)ΩΩ6Ρ4653ΠΣ-8Λ1.pdf709 Kb