Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 11:14

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Φ5Π4653ΠΣ-Κ86.pdf)7Φ5Π4653ΠΣ-Κ86.pdf254 Kb