Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 09:51

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (69ΙΓ4653ΠΣ-ΒΙ0.pdf)69ΙΓ4653ΠΣ-ΒΙ0.pdf145 Kb