Διόρθωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 09:17

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διόρθωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Χ6Τ4653ΠΣ-Σ9Ψ.pdf)7Χ6Τ4653ΠΣ-Σ9Ψ.pdf779 Kb