Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή α) στο Γυμνάσιο Λουτρού και β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου"

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 10:38

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση για τον ορισμό αναπληρωτή διευθυντή α) στο Γυμνάσιο Λουτρού και β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Φ414653ΠΣ-ΩΛΧ.pdf)6Φ414653ΠΣ-ΩΛΧ.pdf144 Kb