Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 13:17

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Γ7Ο4653ΠΣ-6ΛΛ.pdf)7Γ7Ο4653ΠΣ-6ΛΛ.pdf426 Kb