Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. για βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 12:14

Σας ανακοινώνουμε συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. για βαθμολογική και
μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7Ι14653ΠΣ-5Ε2.pdf)Ω7Ι14653ΠΣ-5Ε2.pdf300 Kb