Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΓΠ

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 11:02

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας., από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης.

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την τοποθέτηση των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει από 15-6-2022 έως και 16-6-2022.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ SITE.xls)ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ SITE.xls54 Kb