ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 18:41

Επισυνάπτονται σε ορθή επανάληψη Διορθώσεις και Πρόσθεση νέων διαθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους σύμφωνα με την αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορείτε να ενημερώσετε τη Δευτέρα 13-09-2021 στα τηλέφωνα 2631050053 και 2631050043.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf)ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf641 Kb