Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 05 Σεπτεμβρίου 2021 17:20

Σας ανακοινώνουμε Πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Δ.Ε. Γενικής Παιδείας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά Υπεράριθμοι και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/77/03-09-2021), καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο (πλεονάζουν όχι κάτω από 4 ώρες και πάνω από 11 ώρες), να υποβάλλουν την κατά περίπτωση επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ  – ΔΗΛΩΣΗ 1 (Ολικής Διάθεσης) ή ΑΙΤΗΣΗ  – ΔΗΛΩΣΗ 2 (Μερικής Διάθεσης) από σήμερα Κυριακή 05-09-2021 έως και την Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (77-21 Αιτήσεις – Δηλώσεις διάθεσης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.PDF)77-21 Αιτήσεις – Δηλώσεις διάθεσης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.PDF419 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 1 (Ολικής Διάθεσης).doc)ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 1 (Ολικής Διάθεσης).doc36 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 2 (Μερικής Διάθεσης).doc)ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 2 (Μερικής Διάθεσης).doc35 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ 2021-2022.xls)ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ 2021-2022.xls183 Kb