Αίτηση - Δήλωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.)

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 10:50

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκόμενων στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένους από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (του επισυναπτόμενου εγγράφου)  να υποβάλουν την αντίστοιχη επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης, το αργότερο μέχρι και σήμερα Δευτέρα 30 Αυγούστου και ώρα 14:00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση Εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.doc)Αίτηση Εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.doc37 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση Εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.doc)Αίτηση Εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.doc37 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πίνακες Εκπαιδευτικών ΕΑΕ και Λειτουργικά κενά.pdf)Πίνακες Εκπαιδευτικών ΕΑΕ και Λειτουργικά κενά.pdf49 Kb