Τοποθέτηση μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 16:21

Επισυνάπτουμε Πίνακα τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και Πίνακα τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την αριθμ. 17η/24-08-2021 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Τετάρτη 01-09-2021.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε λειτουργικό κενό.pdf)Τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε λειτουργικό κενό.pdf48 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά.pdf)Τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά.pdf66 Kb