Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για απόσπαση ή διάθεση στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 13:00

Oι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν ή να διατεθούν ολικά στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από Παρασκευή 16-07-2021 έως και Δευτέρα 02-08-2021.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5937-21 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Γραφείο Δ.Ε. Αιτωλνίας.PDF)5937-21 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Γραφείο Δ.Ε. Αιτωλνίας.PDF209 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ.doc49 Kb