ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 14:10

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία, στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθουν.

Τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή.doc)Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή.doc33 Kb