Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 14:01

Σας κοινοποιούμε την νέα εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση των   Σχολικών Δραστηριοτήτων της φετινής σχολικής χρονιάς 2014-15, καθώς επίσης και ενδεικτικά θέματα για τα παραπάνω.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ.doc)ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ.doc42 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ- 2014-15- .doc)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ- 2014-15- .doc73 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 2014-15.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 2014-15.pdf328 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.doc)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.doc36 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2013-14.doc)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2013-14.doc51 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ.doc)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ.doc53 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.doc)ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.doc53 Kb