Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 08:54

Σελίδα 1από 24
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’
----------
Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ.-Πόλη:151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα:
www.minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 23/7/2021

Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ. Πρωτ.:90497/Ε1Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιαςκαι
ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α ́ 13),
υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ,
κλάδων/ειδικοτήτωνΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08,
ΠΕ33,ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78καιΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούςπίνακες κατάταξης
Α ́ του ΑΣΕΠ (Γ ́ 1588/14-07-2021,Γ ́ 1653/23-7-2021).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20210723 90497_Ε1 Υ.Α. Διορισμών - Α΄ Φάση ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν.pdf)20210723 90497_Ε1 Υ.Α. Διορισμών - Α΄ Φάση ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν.pdf1336 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20210726 90798_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών - Α΄ ΩΖΒ046ΜΤΛΗ-ΓΕ5.pdf)20210726 90798_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών - Α΄ ΩΖΒ046ΜΤΛΗ-ΓΕ5.pdf344 Kb